Back to all reports

Endret kjøremønster kan gi bedre trafikkflyt

Reported via desktop in the Trafikkskilter category anonymously at 14:31, tir. 2 august 2022

Sent to Drammen and Statens vegvesen region sør 3 minutes later

Se bilder for forslag. Det er ofte vesentlig mer kø i høyre felt inn i rundkjøringen enn i venstre. Det er i dag skiltet og merket så høyrefeltet alene skal "forsyne" både E18N, E18S, E134 og lokalveier/Fv319, mens venstrefelt kun går til lokalveier/Fv319. Ved å endre kjøremønster slik at høyre felt kun går til høyre (E18S+E134) mens venstre felt går til høyre (E18N) og rett frem (lokal/Fv319), vil fordelingen bli mer lik. Mellom de to rundkjøringene på bildet er det ofte tomt i venstre felt mens høyre er tilbakeblokkert. Ved den foreslåtte endringen ville trafikanter som skal til E18N kunne passere lettere og dermed gi mindre tilbakeblokkering i Bjørnstjerne B.gt.

RSS feed of updates to this problem Receive email when updates are left on this problem.

Provide an update

Please note that updates are not sent to the council. Your information will only be used in accordance with our privacy policy

Next: Tell us about you

or No personal details will be stored, and you will not receive updates about this report.

Your update

Tell us about you

Do you have a FiksGataMi password?